Adıyaman MAZLUMDER ve Adıyaman İHD den basın açıklaması

                 

BASIN AÇIKLAMASI

“Başta Mısır ,İran ,Suudi Arabistan ve tüm dünyada idam cezalarına son.”

3 Temmuz 2013 günü General Sisi’nin liderliğinde Mısır ordusu tarafından Mısır’da askeri darbe gerçekleştirmek yolu ile siyasal iktidara el konmuş, devlet başkanı Muhammed Mursi başta olmak üzere seçim yolu ile iktidarda bulunanlar hapsedilmiştir. Mısır’da gerçekleştirilen askeri darbe bizlere 12 Eylül 1980 günü Türkiye’de gerçekleştirilen askeri darbeyi hatırlatmıştır. Aradan 33 yıl geçmesine rağmen Ortadoğu’da hala askeri darbeler yolu ile siyasal iktidarlara el konulması Ortadoğu’nun kaderi olmaktan çıkamamıştır. Ortadoğu’da yaşayan halklar da demokratik değerlere dayalı bir demokraside insan haklarına bağlı yönetimler tarafından yönetilebilmeli ve siyasal iktidar serbest seçimler dışında hiçbir şekilde el değiştirmeden devam edebilmelidir.

Mısır’da siyasal nedenlerle hapsedilmiş bulunan siyasi mahpuslardan yüzlercesinin ve son olarak seçilmiş devlet başkanı Muhammed mursi’nin ölüm cezası ile cezalandırılması ve cezasının onaylanması kararı siyasi bir karardır.

Mısır, BM Kişisel ve Siyasal Uluslar arası Sözleşmesi ile BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Uluslar arası Sözleşmesi’ni onaylamış ve yürürlüğe koymuştur. BM Kişisel ve Siyasal Uluslar arası Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında her insanın doğumla kazandığı yaşam hakkına sahip olduğu, bu hakkın yasa ile korunacağı, hiç kimsenin yaşamından keyfi olarak yoksun bırakılmayacağı belirtilmiş, 6. maddenin 2. fıkrasında ölüm cezasının kaldırılmamış bulunduğu ülkelerde ölüm cezası hükmünün ancak suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan yasaya uygun olarak ve çok ağır ciddi suçlar için verilebileceği, bu cezanın ancak yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş kesin bir hüküm üzerine infaz edilebileceği düzenlenmiştir. 6. maddenin 4. fıkrasında ölüm cezasına mahkum edilen herhangi bir kişinin bu cezanın affını yahut başka bir cezaya çevrilmesini isteme hakkına sahip olacağı, ölüm cezası hükmü için af yada başka cezaya çevirme kararının her durumda verilebileceği belirtilmiş, maddenin 5. fıkrasında 18 yaşından küçüklere ölüm cezası verilemeyeceği ve hamile kadınların ölüm cezasının infaz edilemeyeceği belirtilmiştir.

Mısır Devleti tarafından onaylanan BM Sözleşmesi hükmüne rağmen siyasi tutsaklara, özellikle seçimle işbaşına gelmiş Devlet Başkanı Muhammed Mursi ve diğer ihvan yöneticilerine idam cezası verilemez. Ve bu ceza kesinlikle infaz edilemez.

Darbecilerin emir ve komutası altında bulunan Mahkemenin Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olduğu iddia edilemez. Bu taraflı mahkemece verilen bu idamların infazı halinde bu bir katliam ve cinayet olacaktır. Bu katliam ve cinayetlerin sorumlusu da seçilmiş iktidarı darbe ile uzaklaştıran darbeci yönetim ve onun göstermelik mahkeme heyetleri olacaktır.

Verilen idam cezalarının infazı halinde başta Mısır olmak üzere tüm Ortadoğu’da devam eden çatışmalı süreç daha da artacak, başta Filistin olmak üzere bölge tamamen istikrar ve barışını yitirmiş olacaktır.

Tüm açılardan onanan idam kararlarlarını kabul etmiyoruz. Başta Mısır olmak üzere tüm Orta doğuda idam cezalarının kaldırılması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

 

 

Adıyaman İHD ve Adıyaman MAZLUMDER şubeleri  Adına

Hidayet AKTOPRAK

 

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-06-19
Okunma Sayısı : 1240
Şube ve Temsilcilerimiz
adiyaman
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Adıyaman Şubesi
Adres: Yavuz Selim Mah. Atatürk Bulvarı No 209/4 Adıyaman
E-posta: adiyaman[a]mazlumder.org | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 4610985