1 Mayıs Açıklaması

KULA KULLUKTAN KURTULMAK İÇİN

Emeğin ve dayanışmanın günlerinden olan 1 Mayıs, insanlığın sürüklendiği krize karşı farklı itirazların, farklı arayışların dile getirildiği bir tarih olarak ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Küresel kapitalizmin ürettiği krizlerin ve acıların yeryüzündeki ezilenlere kesildiği bir süreci daha idrak ediyoruz.

"Biz ise istiyorduk ki; güçsüz sayılanlara(ezilenlere) iyilikte bulunalım, onları önderler kılalım ve onları varisler yapalım." (Kasas 5) kadim çağrısının değişmez takipçileri olarak yoksulluğun eşitsizliğin adaletsizliğin ve sömürünün kalkacağı bir dünyanın özlemi ile "Yaşasın Ezilenlerin özgürlüğü" diyoruz.Özellikle egemenlere çağrımız kapitalizmin değişmeyen kriz salınımının özellikle mahrum ve mazlum kesimlere fatura edilmemesidir, ama ne yazık ki bu durum asırlardır böyle olmuş ve böyle sürmektedir.

Emeğin ve dayanışmanın günlerinden olan 1 Mayıs, insanlığın sürüklendiği krize karşı farklı itirazların, farklı arayışların dile getirildiği bir tarih olarak ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Dünya sisteminin sosyo-ekonomik politikalarının toplumlarda ve yerkürede yarattığı tahribatın gündemleştiği bu günün, ülkemizde hâlâ güvenlik eksenli politikaların ürettiği baskıcı ve yasakçı uygulamaların ortaya çıkardığı şiddet tablosuyla anılıyor olması ise üzüntü verici olup, bu durum, insan haklarına, emek haklarına aykırı izlenen politikaların sorgulanmasının da zeminini ortadan kaldırıyor. Oysa bugünün gündemi, gösteri ve yürüyüş haklarının ihlali ve yasakçı dayatmalar yerine, nasıl bir eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü olmalıydı.

Dünya nüfusunun iki katını besleyecek imkânı olan bir dünyada her sekiz kişiden biri açlığa mahkûm iken; her yıl yaklaşık 7 milyon kişi açlık ve açlığa bağlı hastalıklardan dolayı hayata gözlerini yumarken; uluslar arası şirketlerin çıkarları için savaşlar, emperyalist işgaller icat edilirken; NATO gibi savaş makinalarına ve silahlara ayrılan bütçeler, insanlığı felaketten felakete sürüklerken; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli tedbirlerinin alınmaması sonucu dünya genelinde her 15 saniyede bir işçi hayatını kaybederken; üzerinde düşünmemiz gereken çok boyutlu bir sistem sorunu olduğu ortadadır. Tüm bu sorunların insan hakları mücadelesinden ayrıştırılamayacağı ise aşikârdır

 

MAZLUMLAR AYAĞA KALKMADAN, ZALİMLERİN DİZ ÇÖKMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ !

 

Yine özele kendi coğrafyamıza baktığımızda; başta son yıllarda artan maden kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler olmak üzere, her biri birer iş cinayeti olarak da adlandırılabilecek iş kazaları ve buna bağlı işçi ölümlerinde yaşanan artış ülkemizde işçi ve iş güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Bunun yanında, ülkemizdeki ve özellikle şehrimizdeki genç nüfusun çokluğu ve aynı oranda iş sahasının azlığı da bu genç nüfusun dinamizmiyle beraber ciddi bir işsizlik problemi olarak karşımıza çıkıyor ve tüm bunlara rağmen iş bulabilen emekçiler de çok düşük ücretlerle ve insani olmayan şartlarda çalışma mecburiyetinde bırakılıyorlar. Devletin Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere başta Adıyaman ilimiz için belirlediği ekonomik politikalar ne yazık ki insanımızı oldukça mağdur etmektedir.Resmi tatil olmasına rağmen çalıştırılan işçilerin var olduğu,Organize Sanayi de asgari ücretin dahi altında ve sigortasız çalıştırılan işçilerin varlığı ve tüm bu sorunlar birer hak ihlali olarak ortada iken toplumun bu konulara sessiz kalışı işçilerin yaşadığı zorlukların katmerlenmesi anlamına gelmektedir

Mazlumder Adıyaman Şubesi olarak, emek eksenli sorunları ve mağduriyetleri insan hakları mücadelemizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz. Bu alanda yaşanan hak ihlallerine karşı inisiyatif geliştirmenin önemli bir çaba olduğuna inanıyoruz. 1 Mayıs vesilesiyle, tüm dünya emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutlarken, ülkemizde bugünün artık baskıcı ve dayatmacı uygulamalarla birlikte anılmamasını istiyoruz.

 

                MAZLUMDER ADIYAMAN ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2015-06-05
Okunma Sayısı : 756
Şube ve Temsilcilerimiz
adiyaman
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Adıyaman Şubesi
Adres: Yavuz Selim Mah. Atatürk Bulvarı No 209/4 Adıyaman
E-posta: adiyaman[a]mazlumder.org | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 3370025

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari