OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA 16 ŞUBENİN KAPATILMASI'' İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

MAZLUMDER ADIYAMAN ŞUBESİNİN ''OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA 16 ŞUBENİN KAPATILMASI'' İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Mazlumder, uzun yıllardır insan hakları alanında markalaşmış ismiyle Türkiye’de bir vicdanı temsil etmiştir. Hakkın ve adaletin yanında, şerrin ve zulmün karşısında olmuştur. Bunu yaparken mazlumun ve zalimin kimliğini sormamıştır.

Her sosyal ünitede bazı anlaşmazlıklar ve nizalaşmalar mümkündür. İnsanın olduğu her yerde beşer olmadan kaynaklanan karşılıklı düşünce ayrılıkları söz konusu olabilir. Bu da ya kendi içindeki denge denetleme dinamiklerinin işlemesi veya hukuk süreçlerinin devreye girmesiyle çözülür. İnsani ve tabii olan budur.

Ancak, 19 Mart 2017’ de gerçekleşen Mazlumder Olağan Üstü Genel Kurul süreci bu doğal seyri izlememiştir. Hasmını alt etmeye yönelik hasmane bir tavır takınılmıştır. Kardeşlik hukukuna, güvene zarar verilmiştir.

Mahkeme süreçleri devam ederken ve olağan genel kurula iki aylık bir zaman kalmışken alelacele ve yangından mal kaçırırcasına olağanüstü genel kurula gidilmesi ve genel kurulda alınan kararla 26 Şubeden belki de en faal 15’inin kapatılmasını ve o şubelere üye olan insan hakları müdafiillerinin üyeliklerinin düşürülmesini, gayri faal durumda olan ve kapatılma talepleri olan bazı şubelerin korunmuş olmasını izah etme imkanı yoktur. Bir insan hakları örgütünün kendi mensuplarına karşı böyle bir hukuksuzluğu reva görmesi, şu anki konumunu tartışmalı hale getirmiştir. Bu nedenle de kamuoyunda  bir infiale sebep verilmiştir. Mazlumder ismi yara almıştır. İtibarsızlaştırılmıştır.

Bu nedenle Adıyaman Şube olarak kardeş şubelerimizin böyle bir hukuksuzluğa maruz bırakılmasını, omuz omuza insan hakları alanında mücadele verdiğimiz kardeşlerimizin böyle bir muameleye tabi kılınmasını kabul etmiyor ve telin ediyoruz. Bu durum, amasız bir zulümdür. Ne hikmetse bu şubelerin kapatılmasında bile hiçbir insani ve İslami ölçü esas alınmamıştır.  

Çok üyeye sahip İstanbul gibi şubelerin diğer şubeler üstünde sanki bir ruçhaniyete veya vesayete sahipmiş gibi hareket etmesini hukuk ve ahlak planında izah etme imkanı yoktur.  

Ayrıca OÜGK’da alınan kararlar ise tam bir çelişkiler muamması.

Alınan kararlardan biri “Dernek ve şubeler siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz, siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz, siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez” olduğu halde divan’a aktif siyaset yapan bir ismi oturtmak nasıl bir aklın ve ahlakın ürünü olabilir. MAZLUMDER’in 26 yıllık müktesebatı  böyle bir çelişkiye şahitlik etmemiştir.

Genel kuruldan sonra serdedilen beyanlarda; Mazlumder’in bundan böyle “Fabrika ayarlarına döndürüleceği ifadesi, eğer bir zühul eseri değilse bu güne kadar ki kazanımlarından geri gidişini itirafıdır. Mazlumder’i basit bir işletme modeli olarak görenlerin bilinçaltı çıktısıdır bu ifade.

Bir başka karar, “Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu kararı olmaksızın, dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak veya kullanmayarak imza veremez ve katılamaz.” şeklindedir. Malum Mazlumder ve benzeri insan hakları örgütleri, tabiatları gereği gevşek bir hiyerarşiye sahiptirler. Bu anlamda her şubede bir bakıma özerk bir yapıya sahiptir. Nerede insan hakları ihlalleri varsa oranın şubesi müdahil olur ve gerekli açıklamaları yapar. Bunun için bürokratik bir sürecin kararlaştırılmış olması tam bir vesayet oluşturma düşüncesidir. Asla kabul edilemez.  

MAZLUMDER 26 yıldır biriken bir değerler manzumesidir. Bu değerde, İstanbul ancak Diyarbekir kadar; Konya ancak Adıyaman kadar; Kayseri ancak Batman kadar hak ve söz sahibidir. İstanbul Şubenin adeta genel merkez yerine geçerek vesayet oluşturmasını insan hakları mücadele anlayışı ile telif etme imkanı olamaz. Derneğimizi, heva ve heveslerine kurban eden, araç kılanlara insani ve İslami sorumluluklarını hatırlatıyoruz: Yaptığınız OÜGK ve aldığınız kararlar yasal olabilir ancak asla hukuki ve ahlaki değildir. Bu nedenle Adıyaman İl Yönetimi olarak, insani ve İslami sorumluluğumuz gereği bu söz konusu tutum ve davranışa karşı durduğumuzu, eşitlik ve adalet noktasına dönmeleri gerektiği çağrımızı duyuruyoruz.

Kardeşlik hukuku gereği, bu genel kurulu gerçekleştiren ve kardeşlik hukukunu hiçe sayarcasına haksızlıkların altına imza koyan kardeşlerimize çağrımızıdır: Gelin kanunların, siyasi gücün gölgesine sığınmadan kardeşlik hukukunu gözeterek birbirimize muamele edelim. Zalimlerden değil, adillerden olalım.

Adıyaman Şube Yönetimi olarak bu haksız, hukuksuz uygulamanın takipçisi olacağımızı ve her platformda bunu dile getireceğimizi, söz konusu fahiş yanlışlar, hatalar tashih edilmedikçe de bu insani ve ahlaki duruşumuzu sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.  

 

                                                                                                          23.03.2017
                                                                                                      Hidayet AKTOPRAK

                                                                                      MAZLUMDER ADIYAMAN ŞUBESİ BAŞKANI

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2017-03-23
  Okunma Sayısı : 1579
  OHAL Raporu
  Şube ve Temsilcilerimiz
  adiyaman
  İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Adıyaman Şubesi
  Adres: Yavuz Selim Mah. Atatürk Bulvarı No 209/4 Adıyaman
  E-posta: adiyaman[a]mazlumder.org | Telefon: | Faks:

  Ziyaretçi Sayımız : 2466442

  beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari